Trang chủ Dự án Thiết kế Nội Thất Nội thất dịch vụ Cộng cộng Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Dự án: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Diện tích: 11.550m2

Địa điểm: Phan Xích Long, Phú Nhuận, Tp HCM

Hạng mục: Thiết kế Nội thất

Nội dung chi tiết

Từ khóa: Bệnh viện Hoàn Mỹ, Thiết kế nội thất, Hoan My Hospital

Bình luận